Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza pod względem prawnym forma prowadzenia własnego biznesu. Jej założenie jest niezwykle proste, a co najważniejsze - darmowe. Przedsiębiorcy, którzy decyduję się na taki krok muszą wykazać się jednak sporą dawką odwagi, ponieważ jest obciążona ryzykiem, zwłaszcza na początku działania. Zgodnie z Ustawą o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły". Prostymi słowami - powinna być zorientowana na zysk, dążenie i osiąganie założonego celu, a także nie prowadzi jej zewnętrzny podmiot.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest bezpłatny. Następnie przyszły przedsiębiorca musi postarać się o swój indywidualny nr NIP i REGON, które będą potrzebne do rozliczania się z ZUS-em oraz urzędem skarbowym. Trzeba pamiętać również o zgłoszeniu do ZUS oraz odpowiedniej rejestracji VAT w urzędzie skarbowym. Podczas rejestracji firmy trzeba wskazać jedną z form opodatkowania: podatek liniowy, karta podatkowa, skala podatkowa z dwóch progach 18% i 32%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Księgowość w firmie

Osoba, która właśnie zakłada firmę musi już na poziomie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić, czy księgowość będzie prowadziła sama, zatrudni do tego celu własnego księgowego, czy też zleci to zadanie biuru rachunkowemu. Samodzielne prowadzenie księgowości jest na pewno najtańszym sposobem, ale za to wymaga odpowiedniej wiedzy oraz organizacji przy pilnowaniu konkretnych terminów. Z drugiej strony zatrudnienie własnego księgowego jest zbyt kosztowne i jest to raczej rozwiązanie dobre dla firm, które zatrudniają większą liczbę pracowników, a księgowość wymaga utworzenia odrębnego działu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla jednoosobowej działalności gospodarczej to zlecenie zaufanemu biuru rachunkowego zadań, dzięki którym księgowość firmy będzie prowadzona w sposób bezpieczny i na pewno tańszy niż "samoobsługowy" dział do celów rachunkowości.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to sprawa sama w sobie prosta i nie wymagająca skomplikowanych procedur. Należy jednak dokładnie zastanowić się nad formą jej prowadzenia oraz zorganizowania tak, aby księgowość była prowadzona w prawidłowy sposób, ponieważ jest ona sercem całej organizacji.