Warszawa – miejsca związane z Ukrainą i Ukraińcami

Ukraińcy stanowią dzisiaj najliczniejszą mniejszość narodową w Polsce. Przyjeżdżają zazwyczaj w celach zarobkowych i edukacyjnych. Zamieszkują głównie w dużych miastach, a największą liczbę przyciąga do dzisiaj Warszawa. Szacuje się, że w latach 2008-2011 aż połowa pracowników ukraińskich, którzy byli legalnie zatrudnieni w Polsce znalazła pracę w województwie mazowieckim.

Wzrost poczucia odrębności narodowej wśród Ukraińców pojawił się w XIX wieku. Już wtedy do Polski przybywali ukraińscy politycy, wojskowi, urzędnicy, działacze społeczni, a także naukowcy i artyści. Wielu Ukraińców pojawiło się też po I wojnie światowej, kiedy przegrali w walce z Rosją bolszewicką. W okresie międzywojennym w Warszawie działało kilka organizacji kulturalnych założonych przez Ukraińców jak: Teatr Promiń, chór Łysenki czy grupa Spokij skupiająca architektów i malarzy. W Warszawie powstał również Ukraiński Instytut Naukowy, szkoła ukraińska i wydawnictwo prasowe. Polska stolica już wtedy stanowiła tak samo jak dzisiaj najważniejsze centrum społeczne i kulturalne Ukraińców mieszkających w naszym kraju. Jakie dzisiaj istnieją w Warszawie miejsca związane z mniejszością ukraińską? Oto kilka z nich:

Związek Ukraińców w Polsce

Związek powstał już w 1956 roku w Warszawie i zrzeszał Ukraińców mieszkających w całej Polsce. Początkowo nosił nazwę Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Organizacja stawiła sobie za cel zachowanie tożsamości narodowej Ukraińców. Angażuje się w sprawy prawne związane z mniejszościami narodowymi i współorganizuje niektóre przedsięwzięcia kulturalne jak Dni Muzyki Ukraińskiej i Dni Kultury Ukraińskiej. Związek wydaje również książki i tygodnik „Nasze Słowo”.

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

Organizacja założona została w 2004 roku przez studentów filologii ukraińskiej. Do towarzystwa może należeć każdy kto jest zainteresowany kulturą ukraińską. Prezesem organizacji od kilkunastu lat jest polsko-ukraińska producentka filmowa i osobowość telewizyjna – Weronika Marczuk. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy współorganizują wiele wydarzeń jak mecze przyjaźni, koncerty ukraińskich zespołów i muzyków oraz festiwale ukraińskie.

Centrum kultury i informacji przy Ambasadzie Ukrainy

Miejsce to powstało w 2006 roku przy ulicy Szucha 7. Do najważniejszych zadań placówki należy rozwój współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w takich sprawach jak: nauka, oświata, kultura, sport i technika. Centrum rozpowszechnia także w Polsce informacje o historii i kulturze Ukrainy, zachęca Polaków do zwiedzania Ukrainy i sprzyja nauczaniu języka ukraińskiego.

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne

Instytucja powstała w 2004 roku, a założyli ją polscy i ukraińscy absolwenci studiów historycznych. Siedziba placówki mieści się w tym samym budynku, w którym znajduje się Związek Ukraińców w Polsce. Prowadzą oni liczne wykłady na uczelniach, biorą udział w przedsięwzięciach naukowych i wydają publikacje na temat mniejszości ukraińskiej.

Pomnik Tarasa Szewczenki

To pomnik znajdujący się na skwerze w Starym Mokotowie pomiędzy ulicami Goworka, Spacerową i Chocimską. Taras Szewczenko był ukraińskim poetą narodowym. Jego pomnik powstał z inicjatywny ukraińskiego ambasadora. Poeta mieszkał przez jakiś czas w Warszawie. Na cokole pomnika znajduje się wyryty fragment wiersza Szewczenki po polsku i ukraińsku pt. „do Polaków”.

Fundacja „Nasz Wybór”

To fundacja założona w 2009 roku przez Polaków i Ukraińców. Jej celem jest wspieranie kontaktów kulturalnych, oświatowych i ekonomicznych pomiędzy Polską i Ukrainą. Pomagają również w integracji obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski i oferują im pomoc związaną z zatrudnieniem czy opieką medyczną. Organizacja prowadzi również szkolenia i seminaria, a także wydaje miesięcznik „Nasz Wybór” dla imigrantów ukraińskich.

W Warszawie nie brakuje także restauracji serwujących potrawy ukraińskie. Jedna z nich znajduje się na Saskiej Kępie przy ulicy Francuskiej i nosi nazwę „Ukraińskie Smaki”. Właściciele restauracji zapraszają nie tylko na jedzenie, ale organizują także różnego rodzaju imprezy i wieczory z ukraińskim karaoke. Przy ulicy Złotej w samym centrum miasta działa też restauracja „U sióstr”. Wnętrze lokalu urządzone zostało w prawdziwie ukraińskim stylu, a klienci mogą posłuchać nastrojowej muzyki ukraińskiej. Inna warta uwagi restauracja to „Kamanda Lwowska” przy ulicy Foksal 10, w której znaleźć można klimat starego Lwowa. W tle słychać też muzykę z czasów międzywojennych. To restauracja, która specjalizuje się w kuchni galicyjskiej, a przepisy na dania które serwuje pochodzą sprzed 120 lat.

Pomimo tego, że w stolicy Polski swoje siedziby mają ważne organizacje ukraińskie to brakuje niestety stałej imprezy czy festiwalu związanego z Ukrainą. Wspomniane wcześniej ukraińskie instytucje przygotowują jednak przeróżne atrakcje każdego roku. Przybliżają one kulturę i zwyczaje ukraińskie. Są to liczne wystawy, koncerty, spektakle teatralne czy przeglądy filmów ukraińskich. Ukraińcy mieszkający w Warszawie organizują także swoje święta państwowe jak Dzień Niepodległości, a także spotkania i debaty społeczne. Od tragicznych wydarzeń na Majdanie i w czasie wojny z Rosją organizowane były również koncerty solidarności i wsparcia dla Ukraińców.