Derekrutacja

Zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli strategia i metody kierowania tzw. kapitałem ludzkim to funkcja zdecydowanie wzbudzająca szacunek. Zasoby ludzkie to wrażliwy aspekt oddziaływania w organizacji, by je wykorzystywać i organizować potrzeba odpowiedniej wiedzy i konkretnych umiejętności. Dobry menadżer musi wyróżniać się wysokim poczuciem własnej wartości. Asertywność to cecha, którą powinien stosować bez ograniczeń, sprawnie wyrażając swoją opinię - nawet krytykę. Sposoby, dzięki którym pracownicy czują motywację do działania też jest ważnym elementem w organizacji.

Rekrutowanie, ocenianie, kontrolowanie, czy motywowanie to zapewne niełatwe zadanie, z którym muszą zmierzyć się osoby kierujące zespołem, ale zdecydowana większość jako najtrudniejszy element związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi wskazuje proces zwalniania pracowników. Z punktu widzenia przełożonego derekrutacja, czyli dosłownie odwrotność procesu rekrutacji jest sporym stresem, takim samym, jaki przeżywają pracownicy. Trzeba starać się o jak najlepsze źródło wiedzy teoretycznej, a także korzystać ze wcześniejszych doświadczeń jednocześnie ograniczając stres i zdenerwowanie. Aczkolwiek postawa nad wyraz miła i sympatyczna może oznaczać brak szacunku dla drugiej strony. Profesjonalne przygotowanie do rozmowy to podstawa w zakresie wszelkich działań w procesie zwolnień.

Jednak nawet najlepsze przygotowanie merytoryczne nie osiągnie sukcesu, jeśli osoba przeprowadzająca derekrutację nie dostosuje swoich postaw do reakcji zwalnianego. Pracownicy w momencie otrzymania informacji o zwolnieniu okazują emocje. Reakcją typową jest krytykowanie organizacji, wyrażanie żalu i niesprawiedliwości. Niektórzy zwalniani mogą posługiwać się gniewem, krzykiem, a nawet chęcią zemsty. Profesjonalna postawa kierownictwa definiuje, czy właściwe osoby są na odpowiednim stanowisku. Osoby przeprowadzające zwolnienia powinny cechować się asertywnością, a także zdolnością zachowań empatycznych. Właściwa reakcja na zachowania podwładnych oraz okazanie zrozumienia i wrażliwości są uznawane za właściwe wobec pracowników, a zrozumienie ich emocji i odczuć ułatwia dobór narzędzi do całego procesu.

Derekrutacja to proces skomplikowany, wymagający odpowiedniego podejścia w połączeniu z koniecznością posiadania wiedzy nie tylko z obszaru zarządzanie personelem, ale także psychologii, która może okazać się kluczowym elementem w całym procesie. Słowem podsumowującym zwalnianie pracowników jest szacunek - bezwarunkowy, odczuwalny. Szacunek wobec zwalnianych, ich przeżyć i odczuć, ale też do siebie samych jako ludzi, którzy w zarządzaniu zasobami ludzkimi powinni się kierować między innymi empatią.