Czym jest kredyt hipoteczny i co trzeba o nim wiedzieć?

Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale nie każdy wie, co to jest, jak uwzględnić wszystkie ryzyka, kto jest właścicielem zakupionej nieruchomości i jak nie przepłacać odsetek. Hipoteka jest zastawem nieruchomości, czyli kredyt hipoteczny oznacza, że bierzemy od banku pieniądze pod zastaw, a gwarancją zwrotu pieniędzy jest zastaw nieruchomości, czyli dom, mieszkanie lub grunt. Hipoteka jest zazwyczaj postrzegana, jako kredyt na zakup domu. W tym przypadku mieszkanie (dom) zakupione za pieniądze z banku jest przedmiotem zastawu, ale to tylko jeden, choć najbardziej rozpowszechniony, rodzaj kredytu hipotecznego. Możemy również zastawić nieruchomość, którą już posiadamy i wziąć pieniądze z banku na zakup nowego mieszkania lub domu. Ponadto, można zaciągnąć kredyt hipoteczny nie tylko na zakup domu, ale także na jego naprawę, budowę i inne cele. Kredyt hipoteczny jest sformalizowany przez jedną lub dwie umowy: umowę kredytową i umowę o kredyt hipoteczny, czyli przekazanie nieruchomości w celu zastawienia banku. Nieruchomości to obiekty mocno związane z ziemią, których nie można przemieszczać w przestrzeni bez ich uszkodzenia.

Zazwyczaj kredyt hipoteczny polega na wzięciu dużej ilości pieniędzy na wiele lat, więc jest poważny i długoterminowy. Z reguły w umowach o kredyt hipoteczny istnieje warunek, że część ceny trzeba zapłacić samemu. Chodzi tu o tzw. wkład własny. Na przykład, musimy zapłacić 30% wartości mieszkania z własnych środków, a 70% jest przekazywane przez bank na kredyt.

Warto także rozważyć, jaką część swoich dochodów jesteśmy gotowi przeznaczyć co miesiąc na spłatę kredytu w banku i jak długo możemy to robić. Oszacujmy również swoje dochody i przyszłe wydatki. Jeśli nasza spłata pożyczki przekroczy pół rocznego dochodu, istnieje ryzyko, że nie będziemy w stanie jej spłacić. Nie spieszmy się i porównujmy oferty różnych banków, dokładnie przestudiujmy warunki umowy, aby wszystko, co zostało w niej napisane, stało się dla was jasne. Szczegółowe informacje na temat udzielania kredytów hipotecznych można uzyskać w bankach.

W przypadku zmiany wysokości płatności, bank jest zobowiązany do przesłania nam zmienionego harmonogramu. Dopóki go nie dostaniemy, płaćmy zgodnie ze starym harmonogramem. Bank nie może zmienić kwoty płatności z mocą wsteczną. Pełny koszt pożyczki w procentach na rok i w złotych (lub innej walucie, w której bierzemy pożyczkę) jest pokazany na pierwszej stronie umowy w prawym górnym rogu. Uwzględnia on wszystkie koszty kredytu, czyli kapitał i odsetki od kredytu, a także inne opłaty, które będziemy musieli zapłacić bankowi w ramach umowy.

Płatności hipoteczne składają się z dwóch części, czyli spłaty części kwoty kredytu (kapitału) oraz odsetek od kredytu. Nie zapomnijmy o innych wydatkach. Będziemy musieli zapłacić opłatę za rejestrację hipoteki i opłacić ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką. Bank nie może pobierać opłat za wykonywanie obowiązków związanych z obsługą kredytu, jak również za usługi, które bank świadczy na rzecz klienta w jego własnym interesie. Na przykład w celu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę. Co miesiąc spłacamy stałą część kwoty głównej zadłużenia plus odsetki od zaległej części zadłużenia. Każdego miesiąca spłata jest redukowana, a my wydajemy mniej odsetek na cały okres kredytowania niż na wypłatę renty. Ale po pierwsze, płatności z tytułu kredytu będą zauważalnie wyższe niż płatności na koniec okresu.

Warto także wiedzieć, jakie są zagrożenia i jak je ograniczyć. Istnieje kilka głównych zagrożeń, które można podkreślić. Musimy się tutaj liczyć ze stratą lub spadkiem dochodów. Straciliśmy pracę, obniżono nam pensję, zwiększyły się wydatki, co to może się zdarzyć każdemu. Dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny w banku należy dokładnie ocenić swoją sytuację finansową w dłuższej perspektywie czasowej. Na przykład, jeśli planujemy mieć dziecko, powinniśmy wziąć pod uwagę, że dochody naszej rodziny zmniejszą się w nie do końca określony sposób. Trzeba także tutaj uwzględnić takie czynniki, jak rosnąca inflacja, zmienność stóp procentowych kredytów hipotecznych oraz rynek, z którym te stopy procentowe mogą być powiązane, mogą również wpłynąć na naszą zdolność do spłaty kredytu. Nie da się przewidzieć wszystkiego. Ale można stworzyć poduszkę finansową w wysokości 3-6 miesięcy dochodów rodziny. Pomoże to nam przetrwać chwilowe trudności finansowe lub dostosować się do nowych warunków.

Spadek wartości lub uszkodzenie zastawionego mienia również może stanowić problem. W czasie kryzysu ceny mieszkań mogą gwałtownie spaść. Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić naszego kredytu, a nieruchomość obciążona hipoteką musi zostać sprzedana, może nie być wystarczającej ilości pieniędzy na spłatę kredytu. To znaczy, że można pozostać bez nieruchomości i nadal być zadłużonym wobec banku. Jeśli coś stanie się z samą posesją (np. pożar), nie tylko stracimy dom lub mieszkanie, ale również bank może poprosić nas o wcześniejszą spłatę całego kredytu.